Välgörenhet

 

Vi har bildat kulturföreningen Destino i syfte att stärka barn och ungdomars självkänsla och självförtroende. Volontärarbete fokuseras främst i de utsatta områdena i Malmö. I samarbete med Malmö stad, lokala föreningar och andra entreprenörer har Destino anordnat över 200 konstworkshop. Med hjälp av Vincic – metoden och bildkonsten får barnen möjlighet att kommunicera med varandra på ett innovativt sätt där alla är delaktiga och utan fördomar. De reflekterar, inspireras, utvecklar sin kreativitet och får positiv tro om framtiden. Vi ser barn och ungdomars välmående som den viktigaste faktorn i mänsklighetens framtid.

D'Vincic Sisters