Vi förverkligade drömmen om att förena konst och personlig utveckling genom att uppfinna en ny Metod, Vincic-metoden. Senaste 5 åren har vår fokus varit på att forma den innovativa och underhållande metoden samt bildkonsten för utveckling av ledare, grupper och individer.  Sedan barndomen har vår enorma nyfikenhet och intresset för mytologi, historier och symboler drivit oss att utforska djupare mening och hitta kopplingar till den moderna världen vi lever i. 

 

Gordana Vincic - Konsult, insiktsjägare och artist

 

Gordana ser alltid individens talanger och potential. Hon är vänlig men bestämd när hon vägleder processen av personlig och professionell utveckling.  Gordana har en exceptionell förmåga att stärka individen och gruppen genom självinsikter och kreativt tänkande. Hon använder skickligt legender, historier samt symboler och förenar dem med dagens ledarskapsutveckling genom analys och interpretation.


Gordana Vincic är en av grundarna till Vincic-metoden.  Med en bred erfarenhet av chefsbefattningar på olika nivåer inom den kommunala verksamheten, har Gordana kännedom om stora förändringsprocesser och djup förståelse av personal- och verksamhetsfrågor.


Gordana är auktoriserad socionom och har socionom examen från Lunds Universitet. Hon är därtill utbildat i UGL, SSL, ”The Human Element” och Lösningsfokuserad handledningsmetodik.


 

Natalija Vincic - Artist, insiktsjägare och coach

 

Natalija tror att människans personliga och professionella utveckling är förenade med varandra. I utvecklingsprocessen hjälper hon därför personen att arbeta med båda delarna genom att medvetet använda bildkonsten som inspirationskälla för ett nytt perspektiv. Hon använder skickligt en frågeteknik som utvecklar personens observationsförmåga och möjlighet att tillämpa interpretationen av bildkonsten för sin utveckling.
 

Natalija är en av grundarna till Vincic-metoden. Genom sin breda erfarenhet av att gestalta antika symboler och bilder samt driva egen galleria har Natalija djup kännedom om bildkonstens betydelse för utveckling av ledare, grupper och individer genom tiderna. 
 

Natalija är professionell konstnär och har examen i restauration och bevarande av konstverk. Hon är därtill utbildat i Lösningsfokuserad förhållningssätt och arbetsmetod.


 

 

D'Vincic Sisters